ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W NSP im. S. LEMA W BIBICACH

 

System zajęć pozalekcyjnych został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wszechstronny i aktywny rozwój ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji. Oferta warsztatów jest bardzo szeroka – ułatwia to dziecku wybór interesującej go dziedziny nauki, sztuki lub sportu, sprzyja też sprecyzowaniu i rozwijaniu konkretnych fascynacji i talentów. Pod koniec edukacji uczestnicy zajęć dodatkowych otrzymują dyplomy lub certyfikaty wraz ze szczegółowym opisem zdobytej wiedzy i umiejętności.

Większość zajęć ponadprogramowych odbywa się w godzinach popołudniowych. W uzasadnionych przypadkach warsztaty specjalistyczne mogą zostać zorganizowane w godzinach porannych, tuż przed rozpoczęciem lekcji obowiązkowych. Uczniowie (lub – w klasach młodszych - ich Rodzice) deklarują uczestnictwo w wybranych zajęciach w terminie ustalonym na początku każdego roku szkolnego. Po zebraniu deklaracji dyrektor szkoły podaje do wiadomości Rodziców i uczniów tygodniowy harmonogram zajęć pozalekcyjnych.

 

I SEKCJA MUZYKI I TAŃCA

Taniec współczesny klasy I-VIII

Zajęcia indywidualne z nauki gry na instrumencie

 

II SEKCJA PLASTYKI I SZTUK PRZESTRZENNYCH

Malarstwo

Rysunek i grafika warsztatowa

Dekoracje

Pracownia papieru

Mała modnisia - zajęcia dodatkowo płatne

 

III SEKCJA PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

Robotyka

Mistrzowie kodowanie

Programowanie

Programowanie mikrokontrolerów

Szachy

 

IV SEKCJA SPORTU I REKREACJI

SKS

gimnastyka korekcyjna

karate

joga

kółko turystyczne

 

V SEKCJA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Koło dziennikarskie

Koło fanów Harry’ego Pottera

 

VI Zajęcia dodatkowe - przedmiotowe

 

Koła zainteresowań

Koło matematyczne

Koło przyrodnicze

Koło geograficzne

Koło biologiczno-chemiczne

Koło języka hiszpańskiego

Koło języka niemieckiego

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

 

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla osób z dysleksją i podejrzeniem dysleksji

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminów

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Zajęcia przygotowujące do liceum plastycznego

 

 

 

 

 

© BAJKOWE KRÓLESTWO