Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Sprzęt zakupiony w ramach programu będzie wykorzystywany podczas zajęć obowiązkowych realizowanych w szkole, jak również na zajęciach dodatkowych, gdzie uczniowie będą poszerzać swoje zainteresowania i umiejętności.

Urządzenia jakimi dysponuje szkoła w ramach programu zostały podzielone na trzy sekcje – druk 3D, audio-wideo oraz astronomia.

Druk 3D – w tej sekcji wykorzystywana będzie drukarka 3D FlashForge Adventurer 4 oraz długopisy 3D. Uczniowie podczas zajęć będą mieli okazję zapoznać się z obsługą urządzeń, z ich możliwościami oraz rozwojem druku 3D w gospodarce, medycynie oraz innych dziedzinach.

Podczas zajęć dzieci będą korzystać z oprogramowania pozwalającego na projektowanie elementów, z których następnie powstawać będą wybrane konstrukcje a nawet urządzenia. Rozwijać będą kompetencje miękkie oraz umiejętności pracy w grupie. Dzięki wspólnej pracy zapoznawać się będą z każdym z etapów produkcji – od powstawania koncepcji, przez projektowanie, a kończąc na obsłudze urządzenia drukującego.

Drukarka 3D będzie mogła być również wykorzystywana podczas zajęć obowiązkowych. Uczniowie będą mogli samodzielnie zbudować np. model atomu, komórki zwierzęcej czy prostopadłościanu. Możliwości jest tak wiele, że dopiero z czasem poznamy efekty pracy urządzenia i wyobraźni naszych podopiecznych

Audio-wideo – zestaw mikrofonów, mikrofon kierunkowy, mixer, statywy, kamera go-pro, akcesoria, a nawet dron wykorzystywane będą podczas uroczystości szkolnych, koncertów, wycieczek terenowych oraz przy okazji innych aktywności społeczności szkolnej. Podczas zajęć koła teatralno-filmowego uczestnicy będą nie tylko ćwiczyć grę aktorską, ale również obsługę sprzętu, która pozwoli im w sposób bardziej profesjonalny nagrywać scenki, teledyski, krótkie filmy lub w czasie uroczystości szkolnych wystawiać sztuki.