O szkole

Witamy

NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. STANISŁAWA LEMA W BIBICACH

Nasza szkoła powstała w ramach kontynuacji założeń realizowanych w prowadzonych przez nas przedszkolach „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach, ale także w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne naszych wychowanków i ich Rodziców. Nasze cele – podobnie jak w przypadku przedszkoli – zakładają rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata, udostępnienie im wszechstronnej wiedzy oraz umożliwienie korzystania z niej zgodnie z wrodzonym potencjałem, zdolnościami i zainteresowaniami. Nie bez przyczyny wybraliśmy na patrona naszej szkoły Stanisława Lema – pisarza, filozofa, absolwenta studiów medycznych, zatem człowieka wszechstronnego i (przede wszystkim) obdarzonego niezwykłą wyobraźnią. To właśnie wyobraźnię naszych uczniów chcemy uruchomić i rozwinąć tak, aby stała się kluczem do ich późniejszych, życiowych sukcesów. Aby zrealizować tak określone cele, poszerzyliśmy podstawowy program nauczania o zajęcia artystyczne (plastyczne i muzyczne), językowe i informatyczne, skonstruowaliśmy też bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych i wyjazdów naukowych w taki sposób, aby umożliwiła dzieciom aktywny rozwój ich uzdolnień i predyspozycji.

Nasi uczniowie mają do dyspozycji obszerny budynek, umożliwiający naukę i zabawę w przyjaznej atmosferze i bezpiecznych warunkach. W budynku znajdują się m.in. nowocześnie wyposażone sale lekcyjne (projektor, tablica interaktywna, podział na przestrzeń dydaktyczną i zabawową), pracownia komputerowa, (kontrolowany dostęp do Internetu), świetlica z jadalnią, pracownie artystyczne i językowe, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet psychologa i logopedy oraz duży taras.

Chcemy stworzyć naszym wychowankom nie tylko komfortowe, ale też przyjazne warunki wszechstronnej nauki i bezpiecznej zabawy. Oferujemy model szkoły, do której dzieci będą szły z radością i z której wychodzić będą każdego dnia z uśmiechem na twarzy.

Zapraszamy!

Maria Wilczek-Krupa
Krzysztof Krupa