Rok szkolny 2014/2015

(W trosce o dobro naszych uczniów nie podajemy ich pełnych danych)

* Udział uczennic klasy II w II edycji otwartego konkursu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na Wielkanocne Drzewko Emausowe.

Emilia Cz. i Julia Cz. zostały w tych zmaganiach nagrodzone aż TRZYKROTNIE!

–  III miejsce dla Emilii Cz. w kategorii: Prace indywidualne dzieci do lat 12

–  Nagroda Publiczności dla Emilii Cz. i Julii Cz. w kategorii: Praca grupowa

–  Wyróżnienie Specjalne Jury dla Emilii Cz. i Julii Cz. w kategorii: Praca grupowa.

 Serdecznie gratulujemy!

* Udział uczniów klasy II w XV Wiosennym Międzyszkolnym Turnieju Tańca Towarzyskiego pod egidą Szkoły Tańca AS.

ZŁOTE MEDALE indywidualne dla Emilii Cz., Julii Cz., Natalii P. i Julii S.

Serdecznie gratulujemy!

* Udział uczniów klas I-III w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim pt. „Wiersze wesołe i smutne” 2015 poświęconym poezji Danuty Wawiłow.

Na podium konkursu znaleźli się:

Klasa I:

S.Y. (I miejsce), A.R. (II miejsce) i P.F. (III miejsce);

Klasa II:  

Emilia Cz. & Julia Cz. (I miejsce ex-aequo), Natalia P. (II miejsce) oraz Dominik L. (III miejsce);

Klasa III:  

Neda P.

Serdecznie gratulujemy! 🙂

* Udział uczniów klas I-szych w IX Międzyszkolnym Mikołajkowym Turnieju Tańca Towarzyskiego 2015 pod egidą Szkoły Tańca „AS”.

ZŁOTY MEDAL w punktacji grupowej dla naszych tancerzy !!

Serdecznie gratulujemy! 🙂

* Udział uczniów klas I-III w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Zintegrowanej „Zuch” 2015.

W pierwszej 15-tce laureatów w skali ogólnopolskiej znaleźli się:

– w klasach I: M. R. z Ia (6 miejsce) na 5503 uczestników ogółem,

– w klasie II: K. M. (8 miejsce) i D. L. (14 miejsce) na 4977 uczestników ogółem,

– w klasie III: K. W. (2 miejsce) i J.V. (9 miejsce) na 4307 uczestników ogółem.

Ponadto, wysokie miejsca w przedziale od 15 do 30 w skali kraju, zajęli:

– w klasach I (na 5503 uczestników ogółem): S.M. (Ia), M.M. (Ia), P.F. (Ib), M.M. (Ia), J.V. i G.V. (Ia), M.P. (Ia), J.M. (Ia) i M.S. (Ia)

– w klasie II (na 4977 uczestników ogółem): J.C, E.C., N.P., P.P., M.C.

– w klasie III (na 4307 uczestników ogółem): M.M., N.P., R.M., J.G., J.C.

Serdecznie gratulujemy! 🙂

* Udział uczniów klas II-III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Zintegrowanej „Olimpusek” 2015.

W konkursie tym reprezentowali nas:

– z klasy II: K.M., D.L., J.J.

– z klasy III: K.W., J.G., M.N., N.P., J.V., I.S., R.M.

Laureatami pierwszej 15-tki zostali:

– z klasy II: K.M. (miejsce 8) i D.L.

– z klasy III: K.W. (1 miejsce !!), J.G., M.N. i J.V.

Serdecznie gratulujemy! 🙂

 * Udział klasy III w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty 2014/2015.

Udział uczniów z ostatnich klas nauczania początkowego w tym sprawdzianie jest dla polskich szkół nieobowiązkowy, jednak ze względu na chęć ciągłej weryfikacji naszych metod nauczania oraz nieustającego rozwoju naszych Uczniów, nasza szkoła uznaje za potrzebne i wartościowe coroczne uczestnictwo w nim. Otrzymywane wyniki są przez nas każdorazowo poddawane szczegółowej analizie.

* Udział uczniów klasy III w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” 2015.

* Udział uczniów klas II-III w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego: „Zuch” 2015.

W olimpiadzie udział wzięli :

– uczniowie klasy II: K.M., D.L., N.P., J.C., E.C., J.J.

– uczniowie klasy III: K.W., J.V., J.G., N.P., I.S., R.M.

Laureatami pierwszej 15-tki w Polsce (przy 2520 startujących ogółem) zostali uczniowie klasy III:

K. W. (8 m-ce), J.V. (11 m-ce) i J.G. (13 m-ce).

Gratulujemy! 🙂

* Udział uczniów klasy II-III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego „Olimpusek” 2015.

W konkursie tym udział wzięli:

– uczniowie klasy II: K.M., D.L., J.C., E.C., N.P., K.J.

– uczniowie klasy III: N.P., K.W., J.V., J.G., I.S., M.N., R.M.

Laureatami z przedziału miejsc 1-15 w skali kraju zostali:

– K.M. (miejsce 11) z klasy II

– N.P. (1 miejsce!), K.W., J.V., J.G., I.S. z klasy III.

Serdecznie gratulujemy! 🙂

* Udział uczniów klas II-III w Ogólnopolskim Konkursie Opowiadań „Story Cubes” 2015.

W konkursie tym udział wzięli:

– z klasy II: E.Cz., J.Cz., N.P., K.M., J.J.

– z klasy III: N.P., M.N., J.C., J.V., K.W.

Do ogólnopolskiego etapu finałowego zakwalifikowano: K. M. z klasy II i N. P. z klasy III.

Serdecznie gratulujemy!

* Udział klas I-III w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Niezwykłe zwierzaki figuraki” Zespołu Szkół w Waganowicach.

* Udział uczniów klasy III w Konkursie Informatycznym „Bóbr”.

Nasi przedstawiciele uzyskali w nim następujące wyniki:

K. W. (60%), J. G. (59%), M. N. (57% poprawnych odpowiedzi).

Serdecznie gratulujemy!