Organizacja pracy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Lema w Bibicach działa przez 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 7.00 – 18.30. Placówka funkcjonuje w systemie jednozmianowym, a liczebność poszczególnych klas wynosi maksymalnie 21 osób.

Statut Szkoły dopuszcza możliwość odpracowania wybranych dni roku kalendarzowego (np. 2 maja) w jedną z sobót wskazanych przez dyrektora. Informacja o szczegółach organizacji danego roku szkolnego podawana jest do wiadomości Rodziców podczas wrześniowych spotkań z wychowawcami klas.

Pierwszy etap kształcenia (klasy I-III)

Strefa nauczania zintegrowanego znajduje się na osobnym piętrze budynku szkolnego, z dostępem do biblioteki, pracowni językowej i komputerowej, jadalni i świetlicy szkolnej. Uczniowie – w miarę potrzeb – korzystają także z pozostałych pomieszczeń w szkole, w tym z sali gimnastycznej, pracowni muzycznej, plastycznej i przyrodniczej oraz z gabinetu psychologa i logopedy.

Większość czasu dzieci z klas I-III spędzają pod opieką wychowawcy – nauczyciela nauczania początkowego. Ponadto, z podstawy programowej nauczania zintegrowanego wyodrębnione zostały treści z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, językowej i informatycznej – zajęcia z tych przedmiotów prowadzą nauczyciele-specjaliści.

Drugi etap kształcenia (klasy IV-VIII)

Dzieci z klas IV-VIII korzystają z przydzielonych pomieszczeń lekcyjnych oraz ze wszystkich pracowni przedmiotowych znajdujących się na terenie Szkoły. Przed lekcjami i po ich zakończeniu uczniowie – w przypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością lub w razie potrzeby dodatkowego wyjaśnienia danego tematu – mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na basenie

W NSP im. S. Lema lekcje pływania organizowane są jako jeden z modułów zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po 45 min., dzieci pływają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i ratowników. W każdej z klas nauka pływania odbywa się w godzinach popołudniowych. Dzieci, pod opieką wychowawców lub nauczycieli wychowania fizycznego, wyjeżdżają ze szkoły o godz. 13.00. Po zajęciach uczniowie wracają do świetlicy szkolnej, mogą też zostać odebrani przez Rodziców bezpośrednio z hali basenowej.

W wyjątkowych wypadkach i za zgodą Rodziców lekcje pływania mogą zostać zorganizowane w godzinach porannych. Dzieci przywożone są wówczas na basen przez Rodziców, a po zajęciach wracają do Szkoły pod opieką nauczycieli.

Strój szkolny

Strój codzienny

Uczniowie NSP im. S. Lema powinni pamiętać – w myśl zapisów Kontraktu Szkolnego – o higienie osobistej i schludnej odzieży. Codzienny strój ucznia może być kolorowy lub nawet fantazyjny, nie może jednak być wyzywający ani wulgarny. Etykieta szkolna nie akceptuje bluzek i sukienek nie zasłaniających ramion, bardzo krótkich spódnic czy bluzeczek odsłaniających plecy lub brzuch. Dzieci powinny zatem pamiętać o stosowności, czystości i schludności szkolnego stroju codziennego, jak również nie zapominać o konieczności zmieniania obuwia w budynku szkolnym, niezależnie od pory roku.

Mundurek galowy

W NSP im. S. Lema obowiązują jednolite stroje galowe. Informacje na temat firmy krawieckiej szyjącej mundurki, ceny i terminów przymiarek Rodzice zapisujący dzieci do naszej Szkoły uzyskują podczas pierwszego, czerwcowego spotkania z dyrektorem.

Mundurki galowe dla dziewczynek obejmują:

– białą bluzeczkę z kołnierzykiem

– plisowaną, szarą spódnicę (zamawianą przez Szkołę)

– granatowy żakiet z emblematem Szkoły (zamawiany przez Szkołę)

Mundurki dla chłopców obejmują:

– białą koszulę

– ciemne spodnie garniturowe

– granatową kamizelkę z emblematem Szkoły (zamawianą przez Szkołę)

– czerwony krawat (zamawiany przez Szkołę)

Stroje galowe obowiązują podczas wyjść i uroczystości szkolnych.

Strój sportowy

Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów NSP im. S. Lema obowiązuje strój sportowy. Komplet gimnastyczny powinien zawierać:

– podkoszulek z krótkim rękawem

– krótkie spodenki, getry lub spodnie dresowe

– obuwie sportowe (trampki, tenisówki) na jasnej, gumowej podeszwie

Zaplecze sali sportowej Szkoły obejmuje oddzielne szatnie dla chłopców i dziewcząt – dzieci mają zatem komfortowe warunki do przygotowywania się do zajęć w-f.

Świetlica

Wszyscy uczniowie NSP im. S. Lema mają prawo korzystania ze świetlicy w ramach opłat ponoszonych przez Rodziców z tytułu czesnego.

Świetlica działa w oparciu o roczny program pracy, podawany do wiadomości Rodziców na początku każdego roku szkolnego. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli dokumentowane są w osobnym dzienniku; prace dzieci publikowane są w Internecie i w galerii szkolnej.

Główne zadania nauczycieli pracujących w świetlicy to m.in.:

– prowadzenie tematycznych zajęć popołudniowych

– prowadzenie zajęć plenerowych

– prowadzenie warsztatów i zabaw

– pomoc w nauce (w tym w zadaniach domowych).

– organizacja i prowadzenie konkursów, quizów, itp.

Świetlica szkolna posiada bezpośredni dostęp do jadalni i okienek podawczych – dzięki temu dzieci uczestniczące w zajęciach popołudniowych mogą korzystać z podwieczorków, a także otrzymywać (w dowolnej chwili) herbatę lub wodę z sokiem.

Biblioteka

Funkcjonowanie biblioteki określone jest rocznym planem pracy, podawanym do wiadomości Rodziców podczas wrześniowych zebrań z wychowawcami klas. Dzieci korzystają z zasobów bibliotecznych podczas zajęć programowych na poziomie rozszerzonym, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz pracy świetlicy. W ramach zajęć bibliotecznych organizowane są konkursy, spotkania z autorami książek oraz wszelkie imprezy szkolne z książką lub czasopismem w tle.

Pracą biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel bibliotekarz. Biblioteka jest w pełni dostępna dla uczniów i nauczycieli w dniach i godzinach pracy Szkoły.

Struktura biblioteki szkolnej obejmuje przede wszystkim:

– dział lektur szkolnych

– dział beletrystyki

– dział encyklopedii i materiałów popularnonaukowych

– dział programów, podręczników i pomocy dydaktycznych

– dział nutowy

– dział czasopism i komiksów

– dział multimediów.

Wakacje, ferie i przerwy świąteczne.

NSP im. S. Lema prowadzi zajęcia programowe zgodnie z kalendarzem, określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na każdy rok szkolny.

W czasie ustawowo wolnym od nauki (ferie zimowe, wakacje) Szkoła funkcjonuje w oparciu o autorski program skonstruowany przez naszych nauczycieli. Główne moduły programu to m.in.:

– warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie i florystyczne

– zajęcia muzyczne i taneczne

– warsztaty plenerowe

– gry i zabawy edukacyjne

– wycieczki.