Zielone szkoły i obozy

Na wiosnę każdego roku uczniowie wyjeżdżają na 5-dniową Zieloną Szkołę. Wyjazd może być organizowany osobno dla każdego modułu nauczania (klasy I-III w jednym terminie, klasy IV-VIII w kolejnym) lub dla wszystkich klas jednocześnie. Na obozie dzieci przebywają pod opieką nauczycieli NSP im. S. Lema; za zgodą Rodziców czas trwania obozu może zostać przedłużony do 7 dni.

Wyjazdy mogą mieć profil językowy, matematyczny, przyrodniczy, historyczny, literacki, eksperymentalny, muzyczny, plastyczny, taneczny, teatralny, filmowy, sportowy itp. Podczas obozu prowadzone są interdyscyplinarne zajęcia związane z danym profilem oraz gry i zabawy zespołowe, mające na celu integrację dzieci z różnych klas.

Ponadto w wakacje i podczas ferii zimowych planowane są obozy tematyczne, zarówno w kraju jak i zagranicą. Obozy letnie mogą mieć charakter językowy, artystyczny, turystyczny lub sportowy. Obozy zimowe to w szczególności wyjazdy narciarsko-snowboardowe.