Małgorzata Łabanda

wychowawca kl. Ib, III

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – kierunek Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Studiowała także pedagogikę specjalną na UP w Krakowie. Ukończyła Studium Organistowskie we Wrocławiu. Kwalifikacje uzupełniła studiami podyplomowymi pozwalającymi nauczać muzyki i plastyki. Studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pracę dyplomową o kompetencjach nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ukończyła i obroniła na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.