Klaudia Guguła-Łopata

wychowawca kl. IIa

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej oraz wychowawca przedszkolny i nauczyciel j. angielskiego w krakowskim przedszkolu. Uczestniczka cyklu szkoleniowo-warsztatowego w zakresie budowania systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami w ramach projektu: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach dla nauczycieli.

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej duży nacisk kładę na rozwój twórczy ucznia, rozbudzanie ciekawości świata oraz kształtowanie wrażliwości emocjonalnej. Pracę z dziećmi postrzegam jako szansę wzajemnego uczenia się. Myślę, że w każdym człowieku, małym, czy dużym, drzemie potencjał i wyjątkowość, a każde dziecko to odrębny świat, który wzbogaca mnie osobiście. Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mam szansę kreować przestrzeń dziecka w taki sposób, aby mogło czerpać z niej jak najwięcej i miało możliwość odkrycia „siebie”, tego co jest niepowtarzalne i z czym może się utożsamić. Tym samym wykorzystując różnorodne metody aktywizujące oraz formy pracy przekazuję uczniom wiedzę i uczę elementarnych umiejętności, które są kluczowe na tym etapie oraz niezbędne w kolejnych latach nauki szkolnej. W kręgu moich zainteresowań jest praca z uczniem zdolnym oraz wspieranie uczniów z dysleksją. Eksperymentuję w kuchni i nieustannie wracam do miejsc, które mnie kiedyś urzekły.