Katarzyna Cekiera

wicedyrektor, psycholog

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Magister psychologii Stosowanej o profilu psychologii społecznej i komunikowania się na Uniwersytecie Jagiellońskim z uzupełniającym studium pedagogicznym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej na SWPS w Katowicach.