dr Maria Wilczek-Krupa

dyrektor, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym (specjalność: organy wraz z 2-letnim Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (specjalność: teoria muzyki), a także Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej na Wydziale Scenariopisarstwa (specjalność: film fabularny) i kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Centrum IB w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku „historia i społeczeństwo”. Nauczyciel mianowany; rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji muzycznej, muzyki oraz historii muzyki na poziomie rozszerzonym.

Współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (współautor standardów maturalnych w zakresie historii muzyki) oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (uprawnienia konstruktora zadań maturalnych z historii muzyki), autorka haseł w Encyklopedii Muzycznej PWM. Wieloletni reporter i prezenter Radia RMF Classic i „Dziennika Polskiego”, współpracownik pism muzycznych i filmowych („Kwarta”, „Kino”, „Kwartalnik Filmowy”, „Twoja Muza”, „Muzyka21”), w latach 1997-2001 nauczyciel przedmiotów muzycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie, od 2003 r. współwłaściciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie, a od 2008 r. także filii Przedszkola w Bibicach. Autorka programów nauczania w zakresie edukacji muzycznej: „Muzyczny świat malucha” (program dla dzieci w wieku 3-6 lat) i „Horyzonty muzyki” (program dla dzieci w wieku 6-12 lat). Autorka pierwszej biografii polskiego kompozytora muzyki klasycznej i filmowej, Wojciecha Kilara („Kilar. Geniusz o dwóch twarzach”, Wydawnictwo Znak, 2015).

U dzieci szczególnie cenię i podziwiam nieograniczoną wyobraźnię. Głęboko wierzę, że odpowiednie jej stymulowanie w połączeniu z dostępem do wszechstronnej wiedzy i wzbudzeniem ciekawości świata to najlepszy model edukacji, jaki możemy im zaoferować. Zadaniem nas, dorosłych, jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia i klucze, niezbędne do otwarcia drzwi do współczesnego świata. Te narzędzia drzemią w ich umyśle, wyobraźni, uzdolnieniach. Jeśli umiejętnie je wydobędziemy, nasze dzieci przejdą któregoś dnia przez bramę i świadomie wybiorą jedną z dróg do dorosłości.

Maria Wilczek-Krupa