dr Artur Ziembiński

wychowawca kl. IV, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku historia z wiedzą
o społeczeństwie. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Temat rozprawy doktorskiej: Klasztor i szpital św. Jadwigi na Stradomiu w okresie nowożytnym.

Przeszłość fascynowała mnie od najmłodszych lat. Uważam, że w nauczaniu historii najważniejsze jest przekazywanie wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. Podczas zajęć staram się rozwinąć u uczniów zdolności praktyczne, a przede wszystkim umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, która jest niezwykle przydatne, również w nauce innych przedmiotów. Uważam, że w trakcie edukacji należy dążyć do odkrywania w dzieciach ciekowości świata.