Wojciech Kumor

wychowawca kl. V, nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – wychowanie fizyczne z odnową biologiczną (licencjat) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – wychowanie fizyczne i menedżer sportu (magister). Instruktor narciarstwa zjazdowego oraz piłki nożnej.

Chciałbym przekazać każdemu młodemu człowiekowi wiedzę i umiejętności ruchowe, które w przyszłości pozwolą na samodzielne zatroszczenie się o własne zdrowie i kondycję fizyczną. W procesie edukacji najistotniejsze dla mnie jest  „Wychowanie przez sport” rozumiane jako kształtowanie wytrwałości , dyscypliny, ,samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności oraz pewności siebie. Góry to mój dom, pieszo i rowerem.