Natalia Kursa-Pipień

wychowawca kl. VIII , nauczyciel języka polskiego

Absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykształcenie pedagogiczne uzyskała na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła nie tylko podczas praktyk przedmiotowych, ale także prowadząc zajęcia taneczne w szkołach i domach kultury oraz wielokrotnie pełniąc funkcję wychowawcy kolonijnego.

W pracy pedagogicznej najważniejszy jest dla mnie dialog. Na swoich lekcjach staram się motywować uczniów do artykułowania swoich emocji, wrażeń, opinii, poglądów, potrzeb. Chętnie podejmuję też rozmowy na przerwach czy w szkolnej świetlicy. Zaznajomienie się ze swymi podopiecznym pozwala zrozumieć ich potrzeby edukacyjne i dostosować do nich metody kształcenia. Konwersacje umożliwiają także poznanie zainteresowań uczniów, ich motywacje, hierarchię wartości, aktualny nastrój, ale także troski, niepokoje czy problemy. Dzięki szczeremu i otwartemu dialogowi zyskuje się wzajemne zaufanie, które w moim przekonaniu, jest filarem efektywnej współpracy między nauczycielem i uczniem.