Ida Szczerba

nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (kierunek: filologia angielska, specjalność: metodyka nauczania języków obcych), Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy UŚ w Sosnowcu (kierunek: język angielski), Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz Studium Języka Biznesu i Administracji (The American Academy of English) w Sosnowcu.

Od roku 2000 jest lektorem języka angielskiego w krakowskich uczelniach oraz szkołach językowych, od roku 2006 – nauczycielem języka angielskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie.

Lata szkoły podstawowej są kluczowe w kształtowaniu postawy dziecka wobec języka i kultury krajów anglojęzycznych: młody człowiek uczy się zrozumienia i szacunku dla odrębności kulturowej. To także najlepszy moment do rozpoczęcia nauki języka obcego, szczególnie w zakresie wymowy i intonacji. Dzieci uczą się szybko i chętnie, są spontaniczne i otwarte, nie analizują błędów w sposób, w jaki robią to dorośli. Są ciekawe świata, z radością eksperymentują i realizują potrzebę komunikowania się z otoczeniem bez obawy, że zrobią to niepoprawnie. Moim zdaniem praca z najmłodszymi powinna bazować właśnie na ich braku lęku przed mówieniem. Dzieci kilkuletnie nie posiadają jeszcze dostatecznie rozwiniętej zdolności analitycznego myślenia, zatem ich uwagę kierujemy przede wszystkim na znaczenie wyrazu, nie na jego strukturę gramatyczną. U dzieci starszych (ok.10 roku życia), w miejscu pamięci mechanicznej pojawi się pamięć logiczna i wykształci się myślenie abstrakcyjne. Dopiero to pozwoli im w pełni zrozumieć struktury gramatyczne języka obcego.

Ida Szczerba