Barbara Nosewicz

nauczyciel geografii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie

Ukończyła geografię na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z przyrody na UMCS w Lublinie, kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie na UMSC w Lublinie oraz 2-letnie studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem, od prawie dwudziestu lat związany z pracą w szkole. Pasjonat psychologii, psychoterapii, uwielbia pracę z ludźmi, podróże oraz nowe wyzwania.

“Spotykając się z młodym człowiekiem staram się zaciekawić go pięknem świata, jego niezwykłością, potęgą, ale i kruchością – taka jest przyroda. Pragnę być dobrym przewodnikiem – wiarygodnym i sprawiedliwym, skłaniać do twórczych poszukiwań, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Edukując nigdy nie zapominam o świecie wartości. Na zajęciach staram się stworzyć przestrzeń, w której moi uczniowie poza treningiem umysłu, będą mogli doświadczyć akceptacji i podziwu.”